Documents relacionats

Catàleg de masies (pdf, 22421.54 mb)

09 Catàleg de masies

 El present catàleg de masies i cases rurals de Santa Fe del Penedès es redacta com a document  adjunt al POUM de tal manera que es dona compliment a l’art. 50.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
  • Comparteix a
Darrera modificació: 02-11-12  a les  11:27