Butlletí digital

 
Si vols rebre periòdicament un extracte dels articles publicats a Notícies, Agenda, Tauler d´Anuncis o Perfil de Contractant , pots registrar-te al web de l´ajuntament i ho rebràs a la teva adreça de correu electrònic.
 

Donar-te d'alta

Vols donar-te d'alta? Deixa'ns el teu correu-e i prem Alta, rebrs a l'instant un missatge per tal que autoritzis l'activaci amb un clic.
 
 
 Agenda
 Tauler
 NotÍcies

Donar-te de baixa

Ests segur que vols donar-te de baixa? Deixa el teu correu de subscripci i prem baixa.
 
 
 
Avs de protecci de dades
Lenviament des les dades introdudes en aquest formulari per part de lusuari, implicar lacceptaci expressa i sense reserves de la poltica de protecci de dades personals que trobareu al peu del web de lajuntament de Santa Fe del Peneds. Lajuntament de Santa Fe del Peneds utilitzar aquestes dades exclusivament per a la prestaci del servei o gesti sollicitada. En cap cas es cedir o comunicar a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessries per a la prestaci del servei sollicitat o siguin requerides per les autoritats pbliques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentries aplicables en cada moment.